- Ödüller -

Sözel ve Poster Bildiri Ödülleri kazananlar belli olmuştur!


SÖZEL BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ*

SB-56
Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Endotrakeal Tüp ile İlişkili Oral Mukozalarda Basınç Yaralanması Oluşumunu Etkileyen Risk Faktörlerinin Saptanması
Ecem Özdemir, Öznur Kavaklı

* Acıbadem Üniversitesi Simülasyon Workshop’ına Ücretsiz Katılım ödülünü kazanmıştır.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ*

SB-60
Hemşirelerin Malpraktis Eğilimleri ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Leman Şenturan, Gizem Kaya, Tuba Emirtaş

* Seçki Kitap ödülünü kazanmıştır.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ*

SB-60
Hemşirelerin Malpraktis Eğilimleri ile Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Leman Şenturan, Gizem Kaya, Tuba Emirtaş

* Seçki Kitap ödülünü kazanmıştır.

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ*

PB-53
Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri ve Covid-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları
Ezgi Kınıcı Dirik, Eylem Paslı Gürdoğan, Berna Aksoy

* Acıbadem Üniversitesi Simülasyon Workshop’ına Ücretsiz Katılım ödülünü kazanmıştır.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ*

PB-42
Hemşirelikte Uzmanlaşmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi
Gamze Saatçi, Ayla Ünsal

* Seçki Kitap ödülünü kazanmıştır.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ*

SB-43
Hemşirelik Öğrencilerinin Merhamet ve Maneviyat Düzeyleri Organ Bağışı Tutumunu Etkiler mi?
Seda Cevheroglu, Hülya Fırat Kılıç

* Seçki Kitap ödülünü kazanmıştır.