- ANA KONULAR -

6. ULUSAL 2. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ


Kongre Teması
 • Hemşireliğin Geleceğine Yolculuk
Alt Temalar
 • Hemşirelik eğitiminin geleceği
  • Hemşirelik eğitiminde simülasyon
  • Uzaktan eğitim ve hemşirelik esasları beceri öğretimi
  • Hemşirelik esasları müfredatı
  • Hemşirelik eğitiminin İnsancılaştırılması
 • Hemşirelik bakımının geleceği
  • Sağlık bakım teknolojileri
  • Hemşirelik bilişimi
  • Telenursing
  • Holistik bakım ve bireyselleşmiş tıp
  • Virtual care ( sanal bakım)
  • Yapay zekanın hemşirelik bakımına yansımaları
 • Bakımın kalitesi ve hasta güvenliği
  • Kanıta dayalı bakım
  • Hemşirelik sınıflandırma sistemleri
  • Karşılanamayan hemşirelik bakımı
 • Hemşirelik bakımında etik konular
  • Değişen dünyada değerler ve etik
 • Dünyadaki güncel gelişmeler ve hemşirelik
  • Salgınlar ve hemşirelik
  • Afetlerde hemşirelik
  • Savaş ve göç