- KURS 1: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON UYGULAMALARI -

6. ULUSAL 2. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ


Kurs kontenjanımız dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.KURS 1: HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON UYGULAMALARI
Tarih/Saat 15.09.2022 09:30-16:30
Yer Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi- CASE
Kurs Koordinatörleri
• Prof.Dr.Vesile Ünver
• Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Uslu
Eğitimciler • Prof. Dr. Vesile Ünver
• Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Uslu
• Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kan Öntürk
• Dr. Öğr. Üyesi Elif Ateş
• Öğr. Gör. Dr. Azize Karahan
• Öğr. Gör. Dr. Merve Kanığ
• Arş. Gör. İlçim Ercan
• Öğr. Gör. Zehra Belhan
Kurs Hedefleri • Bu kurs; Simülasyona Dayalı Öğrenme Deneyiminin temel kavramlarını ve stratejilerini en iyi uygulama standartları doğrultusunda öğretilmesini amaçlamaktadır.
• Bu doğrultuda kurs hedefleri;
• Sağlık Hizmeti Simülasyon Uygulamaları En İyi Uygulama StandartlarınıTM tanımlayabilme
• Simülasyon ile ilgili terminolojiyi uygulamaya aktarabilme
• Simülasyon dayalı deneyimlerini kolaylaştırmak için etkili simülasyon tasarım ilkelerini tartışabilme
• Örnek bir simülasyon uygulamasını deneyimleme
Kurs İçeriği • Klinik Simülasyona Giriş ve Simülasyon Ortamının Sağlanması
• Ön bilgilendirme ve Çözümleme
• Simülasyon Tasarımı ve Örnek Uygulama
• Simülasyonun Değerlendirilmesi
• En iyi uygulama standartları doğrultusunda Örnek Simülasyon Uygulaması
Katılımcı Sayısı 20
Katılım Ücreti 600 TL