- KURS 3: NÖROLİNGUİSTİK PROGRAMLAMA (NLP) TEKNİKLERİ İLE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME -

6. ULUSAL 2. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ


KURS 3: NÖROLİNGUİSTİK PROGRAMLAMA (NLP) TEKNİKLERİ İLE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME
Tarih/Saat 15.09.2022 09:30-12:30
Yer Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Derslik
Kurs Koordinatörü • Doç. Dr. Esra Uğur
Eğitimci 
• Dr. Öğr. Üyesi Sevim Şen
Kurs Hedefleri Hemşirelerde Nörolinguistik Programlama (NLP) Tekniklerini kullanarak psikolojik güçlendirme düzeylerinin arttırılması
• Güçlendirmenin tanımını yapar.
• Psikolojik güçlendirmenin tanımını ve ilkelerini bilir.
• Hemşirelik mesleğinde ve bireysel yaşamında psikolojik güçlendirmenin öneminin farkındadır.
• Nöro linguistik programlamanın (NLP) ilke ve tekniklerini açıklar.
• Psikolojik güçlendirme düzeyini arttırılmasına yönelik Nöro linguistik programlama (NLP) tekniklerini uygular.
Kurs İçeriği Yapım aşamasında…
Katılımcı Sayısı 25
Katılım Ücreti 250 TL